Klient (zájemce) svým souhlasem uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společnosti Denisa Slavíková se sídlem Polní 4403/14, Jihlava, 586 01, IČ: 75432137,  „FAIBLE MODELES“, která je správcem, a s jejich následným zpracováním, a to pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas je udělován dobrovolně na dobu 10-ti let, avšak může být kdykoli ze strany zákazníka písemně odvolán na adrese správce.

Zákazník svým souhlasem potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména na své práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Svůj souhlas klient stvrzuje zvolením kolonky „ano souhlasím„.